Thời khóa biểu

Tt tuần Từ ngày – đến ngày Ngày đăng Xem chi tiết Ghi chú
1. 09/01/2023 – 15/01/2023 06/01/2023 XEM CHI TIẾT
2. 30/01/2023 – 05/02/2023 16/01/2023 XEM CHI TIẾT
3. 06/02/2023 – 12/02/2023 02/02/2023 XEM CHI TIẾT
4. 13/02/2023 – 19/02/2023 10/02/2023 XEM CHI TIẾT Cập nhật lịch lao động
5. 20/02/2023 – 26/02/203 17/02/2023 XEM CHI TIẾT Cập nhật lịch LĐ
6. 27/02/2023 – 05/03/2023 24/02/2023 XEM CHI TIẾT Cập nhật lịch lao động
7. 06/3/2023 – 12/3/2023 02/3/2023 XEM CHI TIẾT  Cập nhật lịch lao động
8. 13/3/2023 – 19/3/2023 10/3/2023 XEM CHI TIẾT Cập nhật lịch LĐ
9. 20/3/2023 – 26/3/2023 17/3/2023 XEM CHI TIẾT Cập nhật lịch LĐ
10. 27/3/2023 – 02/4/2023 24/3/2023 XEM CHI TIẾT Cập nhật lịch LĐ
11. 03/4/2023 – 09/4/2023 31/3/2023 XEM CHI TIẾT Cập nhật lịch lao động
12. 10/4/2023 – 16/4/2023 07/4/2023 XEM CHI TIẾT Cập nhật lịch lao động
13. 17/4/2023 – 23/4/2023 14/4/2023 XEM CHI TIẾT Cập nhật lịch lao động
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.