Hình ảnh hoạt động

HỌC SINH- SINH VIÊN

Sinh viên Nguyễn Danh Phương, lớp 61 CGK, đạt giải nhất kỳ thi Kỹ năng nghề cấp tỉnh ăm 2022.

Hiệu trưởng nhà trường Gặp mặt trao thưởng cho các sinh viên đạt giải tại kỳ thi tay nghề cấp tỉnh.

Hiệu trưởng nhà trường Gặp mặt trao thưởng cho các sinh viên đạt giải tại kỳ thi tay nghề cấp tỉnh..

Các sinh viên của trường tham dự và đạt giải cao tại kỳ thi tay nghề cấp tỉnh năm 2022.