TÓM TẮT LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

    Khoa Cơ khí được nâng cấp và đổi tên từ Ban nghề sửa chữa (Trường Công nhân cơ khí nông nghiệp 1- Trung ương). Khoa đảm nhận giảng dạy, đào tạo người lao động thuộc 2 nghề: Nghề Công nghệ ô tô và nghề Hàn.

Trước sự đòi hỏi của thực tế và nhu cầu đào tạo người lao động các nghề thuộc nhóm nghề cơ khí: Hàn, cắt gọt kim loại, Vẽ và thiết kế trên máy tính,… cùng sự phát triển chung của nhà trường. Năm 2007, trường Cao đẳng  nghề Cơ khí nông nghiệp ra đời trên cơ sở nâng cấp từ Trường Công nhân Cơ khí Nông nghiệp 1- Trung ương. Tháng 4 năm 2008, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã ra quyết định số 72 QĐ/CĐCKNN- TC ngày 17 tháng 3 năm 2008 thành lập Khoa Cơ khí trên cơ sở tách Khoa cơ khí cũ thành 2 Khoa: Khoa Cơ khí và Khoa Động lực.

Ngay sau khi được thành lập, bên cạnh việc củng cố và phát triển đào tạo nghề Hàn (là nghề truyền thống của Khoa và nhà trường), Khoa tiếp tục được nhà trường đầu tư trang thiết bị và cơ sở vật chất cho đào tạo nghề Cắt gọt kim loại. Trong chiến lược phát triển của nhà trường đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 đã xác định: phát triển nghề Hàn và nghề Cắt gọt kim loại thành 2 nghề mũi nhọn của nhà trường.

Ngày nay, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, thế giới đang ở trong thời kỳ công nghệ 4.0. Cuộc cách mạng này dự kiến sẽ tác động đến tất cả các ngành, lĩnh vực và toàn bộ nền kinh tế của loài người. Đối với ngành công nghiệp, khởi nguồn của cuộc các mạng kể trên, Công nghệ 4.0 đang phá vỡ hầu hết nền tảng sản xuất truyền thống ở mọi quốc gia và tạo ra sự thay đổi lớn theo cách phi tuyến tính với tốc độ chưa từng thấy. Khi triển khai các công nghệ thông minh trong nhà máy và môi trường làm việc, các máy móc sẽ được kết nối sẽ tương tác, trực quan hóa toàn bộ chuỗi sản xuất và đưa ra quyết định một cách tự chủ. Để thích ứng với sự thay đổi đó, việc đào tạo nguồn nhân lực nhằm tiếp cận với cuộc cách mạng công nghệ 4.0 là rất cần thiết. Do vậy, trong năm 2020 Khoa Cơ khí tiếp tục phát triển, mở rộng ngành nghề và bắt đầu đào tạo ngành Cơ điện tử cả trình độ cao đẳng và trung cấp.

Là đơn vị mới được thành lập, tuy nhiên với bề dày truyền thống và các kinh nghiệm được tích luỹ, đội ngũ cán bộ, giáo viên Khoa Cơ khí đã có những bước trưởng thành trên tất cả các lĩnh vực. Hoàn thành tốt chương trình đạo tạo của các khoá (Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, và sơ cấp nghề), giảng dạy qua ban cho các khoa trong nhà trường. Trong quá trình phát triển Khoa Cơ khí liên tục được nhà trường công nhận là đơn vị tiến tiến của nhà trường. Học sinh- sinh viên của Khoa đạt 2 giải nhất học sinh giỏi nghề cấp Bộ, hai giải nhì và 1 giải ba cấp Tỉnh. Khoa Cơ khí được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng bằng khen..

Cùng với sự phát triển chung của đất nước và của  nhà trường, Khoa Cơ khí quyết tâm hoàn thành suất xắc mọi nhiệm vụ mà nhà trường giao phó, xứng đáng với truyền thống 60 năm của nhà trường.