CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ KHOA CƠ KHÍ

I. CHỨC NĂNG

– Là khoa chuyên môn thực hiện giảng dạy và đào tạo các môn học thuộc chuyên ngành Gia công cơ khí, Hàn và nhóm ngành Cơ giới.

II. NHIỆM VỤ

– Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ chung của đơn vị đào tạo;

– Thực hiện đào tạo các nghề được phân công như:

+ Gia công Cơ khí, Cắt gọt kim loại;

+ Hàn;

+ Kỹ thuật máy nông nghiệp;

+ Vận hành máy thi công nền;

+ Vận hành máy xếp dỡ cơ giới tổng hợp (xe nâng, thang nâng, cầu trục, cẩu trục,…)

– Kết hợp thực tập với sản xuất cho học sinh trong và ngoài nhà trường;

– Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.