Liên hệ hỗ trợ KHOA CƠ KHÍ – TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Xã Tam Hợp – huyện Bình Xuyên – tỉnh Vĩnh Phúc

☎️ 0211. 3596 709

☎️ 0912.142.519

Email: Email: khoacokhi2023@gmail.com